a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices
Restauracja || Restaurant & bar ‘Ćma’

rok || year: 2016
klient || client: Mateusz Gessler
lokalizacja || localisation: Warszawa
współpraca || collaboration: Magda Kryńska
zespół || design team: Zuzanna Bujacz-Jaworska, Magda Kryńska, Magdalena Siemienowicz, Przemysław Świerczyński, Jakub Kupikowski, Małgorzata Niedzielska
projekt oświetlenia || lighting design: Adam Zakościelny
artyści || artist Tomasz Górnicki, MONSTFUR
zdjęcia || photos Ignacy Matuszewski