a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices
Stół loom || Loom table

rok || year: 2014
współpraca || collaboration: Karolina Tarasiewicz, Natalia Olbiński
zespół || design team: Zuzanna Bujacz-Jaworska, Karolina Tarasiewicz, Natalia Olbiński
zdjęcia || photos: Frederik Heringa, Julia Mafalda