a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices
Projekt dwóch domów, Wygoda || Project of two houses, Wygoda

rok || year: 2022
klient || client: inwestor prywatny
lokalizacja || localisation: Wygoda
zespół || design team: Zuzanna Bujacz-Jaworska, Alicja Głowacka
wizualizacje || visualization: Mikołaj Niewęgłowski