a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices
Projekt wybranych wnętrz w Muzeum etnograficznym w Krakowie || Project of chosen interiors in Ethnographic Museum

rok || year: 2022
klient || client: Muzeum Etnograficzne
lokalizacja || localisation: Kraków
zespół || design team: Zuzanna Bujacz-Jaworska, Alicja Głowacka, Mateusz Rodowicz, Adam Morawski
wizualizacje || visualization: Mikołaj Niewęgłowski
projekt oświetlenia || lighting design: Adam Zakościelny

Next