a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices
Projekt wystawy Bez gorsetu. “Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku“
|| exhibition design “Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku“

rok || year: 2023
klient || client: Muzeum Narodowe
lokalizacja || localisation: Warszawa
współpraca || collaboration: Marcin Kwietowicz
zespół || design team: Zuzanna Bujacz-Jaworska, Marcin Kwietowicz, Marta Nawrocka, Alicja Głowacka, Maciej Toszek
projekt grafiki || graphic design: Full Metal Jacket (Jerzy Gruchot)